Ernst Petersen Samuel 1687-1732

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Fra Nykøbing Falster til Viborg
Ernst Petersen Samuel blev født i december 1687 (iflg. Wiberg b3, s. 557) i Nykøbing, Maribo amt.
Han var søn af købmand og borgmester Peter Samuel og hustru Karen Nielsdatter Skytte/Schytte fra Nykøbing Falster. (Karen Nielsen Skytte døde den 27. april 1706, og der var skifte over hende den 21. maj 1706 i Nykøbing.)

Gejstlig i Randers og Viborg
Han blev student i 1710 og aflagde embeds-ed d. 16.10.1713, blev hører i Nakskov i 1712 og P. Cap. samme sted ca. 1714.

Ernst Petersen Samuel blev 1. residerende kapellan i Randers den 7.8.1716. Her blev han indtil den 3.5.1726, hvor han blev enepræst i Gråbrødre kirke (Nørresogn), Asmild og Tapdrup. Kirken blev lukket i 1812 og blev brudt ned i 1830. Der er nu en plads, Tausens Minde.

Viet 1714 i Viborg
Ernst Pedersen Samuel og Eva Marie Rhodia/Rhodius blev gift d. 1. maj 1714 i Viborg (KB side 17), Viborg Amt, Nørlyngs herred, Viborg Gråbrødre sogn, 1685-1757, AO opslag 26.

"Anno 1714 den 1. maj. Her. Ernst Samuel og Eva Maria Rhodia Copulerede Hemme udi Mag. Martini Rhodi Huus af Mag. Claus Krebs. Efter Hans Kongel. Majts. Bref Datered Kiòbenhavn d. 20. Februarÿ Ao. 1714 Copulations Seddel Dat: F."

Ernst Pedersen Samuels og Eva Marie Rhodia/Rhodius børn ...
blev født i Randers, bortset fra vores Katrine Treschow og Martinus, der blev født i Viborg Gråbrødre sogn, Nørlyngs herred, Viborg amt.
Iflg. Wiberg var der 3 sønner og 4 døtre i ægteskabet.
1. Martin (Martinus) Samuel
, døbt 26. december 1715 i Viborg Gråbrødre kirke, Nørlyngs herred, Viborg amt, opslag 120, side 137.
"Hr. Ernst Samuels Barn; kalded Martinus. Baaren af min Kjereste Mette Sophia Rhodia: Faddere: Biskop Doctor Caspar Vildhagen, Cancelli Raad og Landsdommer Mönichen, Landsdommer Braem på Skovsgaard? og Else Maria Rhodia: "
2. Katrine Marie
, døbt 10.4.1718 (KB side 67) - 1. g.m. Jesper Roesteen 1759 (Nygaards sedler), 2. gift m. Jakob Peter Bojsen, mad. Katrine Marie Bojsen Begr, 1779 21/9, 60 år. (Torstrup KB 320), se skifte nr. 38, den 11.10.1779, Cathrine Marie Boysen: . https://www.brejl.dk/ribegejst.html 
3. Mette Marie, døbt 28.1.1720 (KB side 76)
4. Mette Sofie, døbt 16.1.1722 (KB side 88), begravet d. 17.3.1727 (KB side 259)
5. Peter, døbt 23.11.1723 (KB side 99)
6. Hans, døbt 17.3.1726 (KB side 114)
7. Katrine Treschow, døbt 8.7.1730 (KB side 183), opslag 311, Viborg Grbr. Sogn. Død i Horsens Vor Frelser sogn, opslag 235. Begravelse nr. 89: d. 21.12.1798: Afgh (?) Wagtmest. Lohmanns enke, 67 Aar.
Med ægteskabet mellem Jørgen Alexander Lohmann og Katrine Treschow Samuel føres militær-livet og præste-livet sammen. Dette har været deres datter Sophie Amalie Lohmanns familiebaggrund, som hun bragte med sig i sit ægteskab med (eskadrons) felskær/kirurg Johan Henrich Ernst Sommer, det Slesvigske Rytter Regiment, senere kaldt det Slesvigske Kavalleri Regiment.

Branden i Viborg 1726: den største og mest ødelæggende brand i Viborgs historie
Den store ildebrand den 27. juni 1726 startede på nordsiden af Hjultorvet (hvor Viborgs Museum ligger i dag.) Det havde været et langt og tørt forår og tørken gjorde stråtagene let antændelige. Ølbrygning hos handelsmand Peder Vandet på Hjultorvet blev direkte årsag til branden, og vestenvinden fik i løbet af nogle dage branden til at sprede sig mod Domkirken. Jf. https://viborgmuseum.dk/leksikon/d/den-store-brand-1726 .

"Gråbrødre Kirke blev reddet.; ilden fik fat i den vestlige Gavl, Viserne på Uret antændtes, men det lykkedes Sognepræsten Hr. Ernst Samuel at få nogle Borgere samlet, og man fik Ilden slukket." Kilde: Viborg Købstads hHistorie, udg. af Viborg Byraad 1940.
Ernst Samuel var tiltrådt som præst i Viborg Gråbrødre kirke kun en måned før branden.

71 gårde og 76 huse og boder brændte.

De brandstødte ved Viborgs brand i 1726: Sl. magister Claus Krebs enkes gård: hr. Ernst Samuel, blandt mange andre. ialt 265 familier, og ialt 863 rdl.
Tin- og kandestøbere i Viborg før branden i 1726. "Claus Knudsen, f. ca. 1649, Tinstøber og kandestøber i Vestergade 20 (matr. 254), i Viborg Nørre og Barbara Christensdatter Juel, boede sidst til leje i Ernst Samuels gård i Sct. Mogens Gade". (Kilde: Tak til www.sorenbogh.dk)

Død 1732
Ernst Petersen Samuel blev begravet 8.12.1732 i Viborg Grbr. sogn, opslag 471. Sognepræst i 6 år, kapellan i 10 år. (Kilde Nyggards sedler.)


Ernst Petersen Samuels søskende
Foruden sønnen Ernst Petersen Samuel var der også sønnen Jan Petersen Samuel, f. 1682, der var 2. lektiehører i latinskolen i Nykøbing og privatlærer for biskop Müllers sønner, i 1710 biskoppens svigersøn.
Der var en tredje søn Nicolai Petersen Samuel, der var barberer-svend. Begge myndige ifølge skiftet, og Ernst Petersen Samuel var discipel ibidem (altså Nykøbing skole), på sit 18.de år gl., dvs. født o. 1688. 
(kilde: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter#
Se skifte den 21. maj 1706 i Nykøbing, Maribo Byfoged, Nykøbing Falster Byfoged, skifteprotokol 1705-1719: skiftearkivalier/data/SkifteMatr/M04946/A01010/M4946_0730.Jpg
på side 68. Opslag 70.) Skiftet blev underskrevet i Nykøbing d. 17. maj 1706 af Nicolaj Samuel og Jan Samuel og deres stedfader Hans Holst.

Forældre
Faderen var (iflg. Wibergs Alm. Præstehistorie) købmand og borgmester Peder Samuel. Ifølge familysearch.org var faderen Peter Samuel f. o. 1657 Nykøbing, Maribo.  Død 4. april 1690, Nykøbing, Maribo, og moderen var Karen Nielsen Skytte, født o. 1661, Nykøbing, Maribo, begr. 27. april 1706, Nykøbing, Maribo, skifte se ovenfor. Ældste datter af Niels Skytte og Else Gregersen Humble, Nykøbing, Maribo. (NB. Oplysningerne er checket i moderens skifte af 3. maj 1706 i Nykøbing.)

Else Gregersdatter Humble født o. 1629-1633 i Kirkeby på Falster.
Hun blev gift 2 gange og fik børn i begge ægteskaber.
1. gang gift med Niels Skytte:
Deres ældste datter var Karen Nielsdatter Skytte, som var "rådmand Hans Holstes hustru her i Nyekøbing" i 1706 ved sin død. Karen Nielsdatter Skytte døde dagen før sin mor, nemlig den 27. april 1706 i Nykøbing Falster. Der blev holdt skifte efter Karen Skytte den 21. maj 1706 og Jacob Dannefer var byskriver! Se skiftet efter Karen Nielsdatter Skytte på http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter# - Maribo Byfoged, Nykøbing Falser byfoged, skifteprotokol 1705-1719, opslag 70-71-72.
2. gang gift med Ernst Brun: I 1664 ses hun gift Brun (ved ikke hvornår hun blev viet), havde forbindelse til Bogø og dens kirke, og hendes mand levede i 1664. Hun boede ved sin død i Slotsgade i Nykøbing Falster.
(Spor? Iflg en tidl. webside (brugernesdatabase.dk) var Ernst Brun f. o. 1630 i Mecklenburg-Schwerin, Tyskland, bgr. 5. marts 1686 i Nykøbing F.)

Børn i ægteskabet Humble/Brun
Der var iflg. skiftet 3. maj 1706 i Nykøbing, opslag 72, bogens side 70 en datter, Marie Ernstsdatter Brun, f. o. 1663 i Nykøb. F. Sdr. herred, Maribo amt, begr. 15. oktober 1716, Nykøb. F. kirkegård.) gift med Bertel Schmidtz, fordum borger og våbenhandler i Nykøbing.
Datteren Catrina Elisabeth Ernstdatter Brun, var gift med den højagtbare borger og velfornemme mand, boger og priviligeret våbenhandler i Nykøbing, Johan Naur.
Dyderige Sybilla Ernstdatter Brun var gift med Jean? Blomsofs?, Kgl. Maj. Regiments feldskier udi Christiania i Norge.
Sal. Olene Catrina Ernstdatter Brun hendes efterladte søn Charles Marquart ca. 6 år gl.

Se også oplysninger om Else Gregersdatter Humble i Humble-slægten.
Note: Else Gregersen Humble kom fra Humble-præsteslægten, der stammer fra Langeland helt tilbage til 1500-tallet.

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Bibelen
Foto: Lis K Jensen


Viborg Domkirkes gl. lysestage. Dias 1970


Viborg Domkirkes alter
Dias 1970


Viborg Domkirke
Dias 1970


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757