Hølling-slægten

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Cathrine Mette Hølling * 1723, døbt 03.05. i Hylke, båret af sin moders kusine, Ide Seidelin, Palle Møllers hustru, hendes fire faddere var alle slægtninge af hendes moder (s.239). Hun opholdt sig i 1737 - ifølge skiftet efter hendes moders moster Mette Seidelin (s.148) i Borbjerg præstegård ved Holstebro hos sin moders kusine Berte Kirstine Seidelin og dennes mand sognepræst Søren Seemann (s.273 f).

Derudover vides intet om hende, før hun den 12.11.1749 i Horsens blev trolovet med korporal Jørgen Alexander Lohmann. Trolovelsen fandt sted "udi Corporalens Qvarter ved Stranden" og foretoges ligesom vielsen en måned senere af sognepræst Magister Jesper Norup. (Kilde: Sjette slægtled. Premierløjtnant A.L.Høllings børn i "Den Seidelinske Slægtsbog II, af Mogens Seidelin.)

Børn af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller/Schøllen
Jeg har ikke checket dem i kirkebøgerne. Cathrine Mette Hølling er barn nr. 3:
1. Poul Hølling
Birth: 1720 Fruering, Skanderborg,Denmark

En Poul Hølling gifter sig i 1759
Spouse: KIRSTEN NIELSDR
Marriage: 20 OCT 1759 Snejbjerg, Ringkobing, Denmark

2. Anne Dorthe Hølling
Birth: 1721 Fruering, Skanderborg, Denmark
Death: 1724 Hylke, Skanderborg, Denmark
Burial: 28 Mar 1724 Hylke, Skanderborg, Denmark

3. Cathrine Mette Hølling
Birth: 1723 Fruering, Skanderborg, Denmark
Christening: 3 May 1723 Hylke, Skanderborg, Denmark
Spouse: Jørgen Alexander Lohmann
Marriage: 12 Dec 1749 Horsens, Vejle, Denmark


4. Samuel Christopher Hølling
Birth: 25 Aug 1725, Denmark
Death: 2 Dec 1808 København, Denmark
Burial: 6 Dec 1808 København, Denmark
Spouse: Else Christiane (Qvisten\Orteman Quist
Marriage: 27 Nov 1761, Kobenhavn, Denmark
Blev krigsråd. var proviantkommisær på Hitler Skanse.

5. Christian Hølling
Death: aft 1738 Holstebro, Ringkøbing, Denmark

6. Nicolai Hølling
Birth: 1727, Denmark

I Seidelin Slægtsbog I side 239f. får vi lidt historie omkring Adam Levin Høllings liv:
Viet før november 1722 Adam Levin Hølling. Hans forældre samt hans fødested og tid kendes ikke. En broder til ham, Poul Hølling, var proviantforvalter på Hitler Skanse i Sydslesvig.

Mogens Seidelin: "Adam Levin Hølling var fra 7. februar 1718 til regimentets nedlæggelse 1730 løjtnant ved "Jydske og fynske nationale dragonregiment", Skanderborg Eskadron. Regimentet, der var oprettet 1717, nedlagdes 30. oktober 1730. I 1720 vides han at have boet i Hylke lige syd for Skanderborg. - idet Fruering-Vitved kirkebog beretter, at "Ide Skøller Leutnant Hyllings af Hylke" den 22. november 1722 holdt et barn over dåben - og 1723 fik Høllings selv et barn døbt i Hylke og næste år et barn begravet samme sted. Ved dåben i 1723 var alle fadderne slægtninge til hans hustru: hendes 2 morbrødres hustruer: magister Nichel Seidelins hustru Cathrine Luxdorph fra Skanderborg og sognepræst Hans Seidelins hustru Anna Faber fra Sneptrup; sidstnævntes søn Jørgen Seidelin, kapellan i Skanderborg; samt hendes kusine Ide Seidelin og dennes mand Palle Møller "fra Holgård" Med kusinen Ide Seidelin og Palle Møller har Høllings åbenbart haft en del forbindelse, thi løjtnant Hølling træffes som fadder til 3 af Palle Møllers børn - 1723 i Skanderborg og 1729 og 1731 i Bryrup.

Norge
11 juni 1732 blev Hølling karakt. premierløjtnant ved "Det nordenfjælske hvervede Regiment tilfods" som 1730-42 stod i Kristiania, og hvis chef 1730-33 var generalmajor Johan v. Øtken, fra 8. juni 1733 Generalmajor Johan Frederik Frøhlich.

Forlist på vej hjem
Den 25. juli 1733 fik Hølling 6 måneders permission "udi egne Affaires til Danmark". Den 16. september 1733 druknede han på rejsen fra Norge til Danmark med en Galiot fra Horsens, ført af skipper Ole Dahl; han´"skal udi det samme Dato [16. september] vaarne stærke uvejr være forulykket og bortebleven".

Om hans død beretter et brev fra generalmajor Johan Frederik Frølich, dat. Tønsberg 30. december 1733, til Kongen (Rigsarkivet, KBH, Krigskancelliet: Refererede sager 20 januar 1734, §5.)"

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Den gamle By i Århus
Foto: Karin Andersen