kilder

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Den Seidelinske Slægtsbog I -
De ældste Slægtsled og Kredsen om dem
af Mogens Seidelin, København 1963

Frederiksberg - Fra Landsby til Storby
af Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv, Frederiksberg 2008

Geworbne krigskarle -  Hvervede soldater i Danmark 1774-1803
af Karsten Skjold Petersen, Tøjhusmuseet 2002

Herunder hviler...
af Allan Tønnesen, Frederiksberg 1998

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857, bind I + II
ved Laurits Pedersen, Louis Bobé, Fr. Weilbach et al. Nut Nordisk Forlag, 1926

Horsens historie indtil 1837
af Svend Aage Bay, Horsens Kommune 1982

Horsens som garnisonsby 1724-1824
af Svend Aage Bay, Vejle Amts Årbog 1981, p. 104-146, artikel: "De Haassens Hæjstfolk"

Hørsholms Historie
af C. Christensen, Hørsholm 1878 (udg. Kjøbenhavn 1976)

Kampen for Sønderjylland 1848-50, bind I + II + III
af Otto Vaupell, Kjøbenhavn 1863, 1866, 1867

Karmeliterhuset i Helsingør
af Jette Wandel, Helsingør 2003

Kastellet
af Carl C. Christensen, København 1957

Kastelskirken og dens Menighed 1664-1936
af Victor Krohn, København 1937

Kastellets Volde og Udenværker
af Victor Krohn, København 1917

Kastelsslaverne
af Victor Krohn, Historiske Meddelelser om København, 4. Række, II bind, Hæfte 5-6, u. år.

Kongerækken
af Rikke Agnete Olsen, Lindhardt og Ringhof 2005

Kort over Kjøbenhavn - Kjøbenhavns lokale Kommunikationer
af H. Waagensen, Kjøbenhavn 1886 (udg. 1995)

Memoirer og Breve VI - Portrætmalerens Dagbog 1793-1797
af Hans Hansen, København 1966 (vedr. Horsens by)

Memoirer og Breve XXII - Apoteker Claus Seidelins optegnelser om sit Levned 1702-1782
af Claus Seidelin, København 1915

Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bind I + II
af J. F. Kinch, Ribe 1869 (udg. Jysk Selskab for Historie, 1985 ved Ole Degn)

Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster i Helsingør
ved Henning Henningesen, Sct. Mariæ Kirke, 1995
Syv Middelalderlige gårde i Helsingør
af Hans Henrik Engqvist, særtryk af hikuin 13, 1987

Skildringer fra den slesvigske krig
uddrag af en dagbog ved Fr. Hammerich, Kjøbenhavn, 1849

Sørøveren eller den berygtede fribytter og kaperkaptajn John Norcross' levned og oplevelser
ved Birthe Heien, Wormianum 1978 (vedr. 1727-1758 Kastellet mm.)

Slesvigske Kyrasserregiments Historie 1675-1842
af Erik Jacobsen, Helsingør 1979

Vejle bys historie
Red. af C V Petersen, Vejle 1927

Vibergs præstehistorie

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Forår i Århus 2009
Foto: Karin Andersen