links

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning  

Interessante sider og kilder - så længe linket findes...

Arbejdermuseet
http://www.arbejdermuseet.dk/

Bauers kalender
http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Database med historiske kilder
http://ddd.dda.dk/

DAISY-databasen - bestilling af arkivalier
http://daisy.sa.dk/default.asp

Danmarks kirker
http://www.danmarkskirker.dk/

Det kongelige Bibliotek
http://www.kb.dk/da/index.html

DIS-Danmark
http://www.dis-danmark.dk/forside.php

Enkekassen - pensioner
http://www.fogsgaard.org (enkekassen)

Gravsten og epitafier
http://www.gravstenogepitafier.dk/
http://www.livinghistory.dk/

Historieportaler
http://www.historikerportalen.dk/
http://www.historie-info.dk

Historisk mad
www.historiskmad.dk (Bi Skaarup)

Horsens historie
http://www.horsensleksikon.dk
http://www.horsens.varberg.dk (billeder)
http://www.byarkivet-horsens.dk
http://www.horsensklostersogn.dk

Kildeskriftselskabet
http://www.kildeskriftselskabet.dk/

Kirkebøger og folketællinger
www.arkivalieronline.dk

Kort
http://www.digdag.dk (kort-database)
http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm (herredskort)

Kvarterer i København
http://home6.inet.tele.dk/flemclar/Kvarterer.html

Latin, opslag
http://latinlexicon.org 

Militærhistorie
http://www.kastelletsvenner.dk ("Citadellet Frederikshavn")
http://www.idstedtschlacht.de
http://www.roennebech.dk

NOKS - en arkivdatabase
http://www.noks.dk/

Nygårds sedler (Rigsarkivet)
http://nygaards-sedler.dk

Den Offentlige Informationsserver (ejendomme)
http://www.ois.dk

Portrætregistranten (Det Kgl. Bibliotek) http://www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/portraetregistrant/

Privat-arkiv-database
http://www.danpa.dk/

Ribe-historie
http://www.sitecenter.dk/martander/slgtenbaggeogdensanerimiddelalderensribe/

Rigsarkivet
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/rigsarkivet

Se mit hus i billeder
http://www.semithus.dk

Slægtsdatabase
http://genealogy.arga.dk/index.php

Slægtsdatabase på Lolland-Falster / Wiberg præstehistorie
http://www.tom-stryhn.com/

Statens Arkiver
http://www.sa.dk/content/dk

Stednavne - sogne- herreder - amter
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009