Morten Balthasarsen Rhodius

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Fra Roskilde 1643 til Viborg 1716


Morten Rhodius's (?) underskrift 1. januar 1685 i
Viborg Graabrødres kirkebog

Født i Roskilde 1643
Morten Balthasarsen Rhodius var født i Roskilde 1643 og var muligvis søn af en købmand eller en kapellan ved Domkirken, det er ikke udforsket helt p.t.

Student fra Roskilde i 1662. Rerslev-Vi. 21.12.1669. V. 10.3.1671.
(Wibergs Alm. Præstehistorie) og magister 1682 fra Københavns Universitet.

Familien i Viborg
Eva Marie Rhodia, gift med Ernst Pedersen Samuel, var datter af Morten Rhodius og Maren Kristensdatter Dall, der var morfar og mormor til Cathrine Treschow Samuel, gift Lohmann.

Præst til Gråbrødre i Viborg
Morten Rhodius var magister og sognepræst til Gråbrødre i Viborg (efter Nygaards sedler).


Morten Rhodius's (?) indførelse af trolovelser i Viborg Graabrødres kirkebog

Viet
~ Maren Kristensdatter Dall. Født o. 1651, død Viborg 1722.

Børn
Niels Mortensen Rodius, ~ med Johanne Jensdtr. Kall
• Mette Sofie R. ~ Klavs Krebs, præst til Viborg Grbr.
Eva Marie R. ~ Ernst Petersen Samuel, kapellan i Randers
Else Marie R. f. 1687 ~ Poul Lorentzen Buchholt, præst i Almind

Præsteembedet
Morten Baltzersen Rhodius blev 1681
beskikket til præst til Viborg Grbr. Med annekser (?) i Hr. Jakob Worms sted samt til Hr. Jakob Kristensen Ulliz efterfølger (J.R. 17.18) nr. 16.

1682 præst til Gråbrødre kirke i Viborg, boende i en gård, tilhørende Johs. Sidenborg, Se denne i Nygaards sedler. På kirkebogens side 1 (1685-1757) AO. opslag 3
På kirkebogens side 2 er der noteret nogle oplysninger om kirkebogsføringen for Viborg A., Nørlyng H., Viborg Gråbrødre sogn. 1685 – 1757. Opsl. 3:

Anno 1685
Fra den 1. Januarÿ
Er begÿndt at skrivis i denne
Kirkebog
Aff dentid værende Sognepræst
M. Martino Rhodio
Ok,
aff Hr. Jacob Ullitz hans
medtiener
Hr. Erich Jensøn Breum
I Jesu nafn
Hr. Jacob Ullitz døde immellem d. 2. og 3. April om
fredag morgen hvorf Hr. Erich har ikke
skrivet denne dag
Anno 1714 d. 30. May Blef denne xx xxxxx
Kirke Bog xxx skrived af ??? Mads Rasmussen (?) (Trane)? xxxx
Mag. Morten Rhodius
xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kopskattemandtal 1696
"Magister Morten Rhodius med hustru, 4 børn, 2 piger og en karl, sognepræst til Gråbrødre kirke, , lever af sit kalds indkomst, bruger en mådelig avl med 2 heste til 2 køer, bager og brygger til sit hus, 9, 24 rdl." (Kilde: Viborg kopskattemandtal 1696, Viborg Købstadsregnskab 1696-1699. Tak til www.sorenbogh.dk)

Kop- og hesteskattemandtal 1711
"mag. Morten Rhodius, sognepræst til Gråbrødre menighed med hustru, et barn, 1 pige (denne præstemand er imod 70 år, hans hustru har været længe sengeliggende og er af mådelige vilkår), 41, 21 rdl." Kilde: Viborg kop- og hesteskattemandtal 1711. Viborg Købstadsregnskab 1710-1713, Tak til www.sorenbogh.dk)

Pensioneret 1712
1712 nedlagde han embedet og efterfulgtes 9. marts af Klaus Krebs (se denne i Nygaards sedler)

Død 1716 Viborg
Morten Rhodius døde d.  23. januar 1716, 73 år (Viborg Grbr. Kb. 251 + kb 1), AO opslag 4. Kirkebogen for Viborg Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 1685-1757.

Claus Krebs skrev ved svigerfaderens død i kirkebogen for Viborg Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 1685-1757, opslag 4:
"Anno 1716 d. 23. Januarÿ Om Morgenen Klokken imellem 3? og 4 slet døde Min Kære Mester (?) Salige Svigerfader Martinus Rhodius udi sin Alders 73 aar: efter at hand hafde væred Sognepræst til Graa Brødre Kirke 35 aar og ellers Præst over alt (?) udi 45 aar." Underskrevet " C. Krebs, mpp." (min afskrift).

Kirkebogens tre præstebegravelser
Umiddelbart nedenunder Rhodius's begravelses-data (opslag 4) står sognepræst Claus Krebs's egen dødsår og begravelse, indført i kirkebogen af Kaspar Peter Müller, og igen nedenunder ses sognepræst Ernst Pedersen Samuels begravelses-data.

Eftermæle
"Føjelig og eftergivende, men af et maadeligt judicium." Efterfulgt af magister Klaus Krebs. (Wibergs Alm. Præstehistorie)

Havde været præst i 45 år, præst i Viborg i 35 år.
Svigerfar til hr. C. Krebs.

Note: Claus Henriksen Krebs, døbt 11.8.1678 i Viborg Sortebrødre, død 9.04.1726 i Viborg, begr. 16.4.1726 i Viborg Gråbrødre. Søn af købmand og rådmand i Viborg Henrik Krebs og hustru Cathrine Clausdatter Sidenborg. Hører og sognepræst i Viborg. Gift 23.7.1709 i Viborg Gråbrødre med Mette Sophie Mortensdatter Rhodius. Tak til www.sorenbogh.dk
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Viborg Domkirkes
Dias 1970 TKJ

 

Claus Krebs underskrift i
Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757
... se teksten til venstre