Johan Heinrich Ernst Sommer

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Sommer-slægtens stamfader og stammoder
Eskadron kirurg Johan Heinrich Ernst Sommer og hustru Sophie Amalie Lohmann blev stamfader og stammoder til denne Sommer-slægt. Mange fornavne gik i arv til efterkommere.

1755?-1824
Johan Heinrich Ernst Sommer var født i Holsten mellem 1751 og 1755. Dengang var Holsten et dansk hertugdømme under den danske konge.

Johan Heinrich Ernst Sommer og Sophie Amalie Lohmann stiftede familie i Horsens købstad, Nim herred, Skanderborg Amt i årene mellem 1785-1824. Her var  Johan Heinrich Ernst Sommer garnisons-feltskær/kirurg i Det Slesvigske Rytter Regiment, og her fødte Sophie Amalie Lohmann sine mange børn, hvoraf halvdelen blev voksne og fik efterslægt.

Viet i Horsens i 1785
Johan Heinric Ernst Sommer indgik ægteskab i Horsens, ved et hjemmebryllup hos Lederer den 25. februar 1784, med Sophia Amalia Lohmann, der var født 1767. De blev gift med Kongebrev, for bruden var endnu ikke fyldt 18 år. Vielsens data kan ses i kirkebogen for Horsens sogn, Skanderborg amt 1743-1786, opslag 477:

"nr. 5. D. 25. Febr.[1784] Copulerte ieg Feldskiær Svend Johan Henric Ernst Sommer hos Lederer med sin Kiæreste Jomfr Sophia Amalia Lohman, som hafde skrevet effter Kongebrev og ventes samt fra huis Attest fra Hans Chef. Consumtionen var han frie for at betale hertil. Kongebrevet var dateret d. 2 Martii 1784." (Tak til Jørgen Thue Pedersen fra Dis-forum for hjælp med transcription af teksten.)
- Justitsraad Lederer hed Carl Friderich Læderer, var 56 år og justitsraad og regiments feltskærer, gift med Eriche Hedevig Charlotte Neander, 46 år. Havde 5 døtre, hvoraf Pauline Lederer blev gift med Peter Carl Lillienskiold, 1767-1839, Søofficer.

Børnene
Året efter forældrene var blevet gift i Horsens, blev der holdt dåb den 4.2.1785 over deres førstefødte, datteren Magdalene Kristine.
Alle børnene blev født i Horsens i årene 1785-1808, men ikke alle døde i Horsens og døde muligvis der, hvor faderen var udstationeret.

Magdalene Kristine, døbt 4.2.1785 - død efter 1828 i KBH?
Johan Schinkel, døbt 9.12.1786 - død 1850, Horsens
Johan Alexander, døbt 26.9.1788 - død inden 1801?, i Horsens?
Catharine Mette Marie, døbt 30.7.1790 - død 1851, Helsingør
Jørgen Alexander, døbt 13.4.1792 - død 1831, Frederiksberg KBH
Johan Henrik Ernst, døbt 7.3.1794 - død 1837, Horsens
Christiane Sophie Amalie, døbt 4.12.1795 - død efter 1850 KBH?
Elisabeth, døbt 12.11.1797 - død 1798?, Horsens
Datter begravet 25.9.1798, 12 uger gl. ["Børns alder er altid aldeles galt anført" Nygårds note, Rigsarkivet] - måske Elisabeth, 10½ mdr. gammel?
Gert Andreas, døbt 10.7.1799 - død 1871, Daugaard/begr. Ørum
Catrine Hedevig, døbt 10.6.1801 - død 1802?, Horsens?
Søn begravet 21.8.1802, 1 år (opslag 239. No. 49.)
Catharine Elisabet, døbt 12.6.1803 - begr. 1.7. samme år
Datter født 27.5.1804 - begr. 29.5.1804, 2 dage gl.
Frederik, døbt 5.2.1806 - død efter 1824
Christian, døbt 9.3.1808 - begr. 30.6.1809

8 børn levede til voksenalder.

Oplysningerne stammer fra kirkebøger og folketællinger på www.arkivalieronline.dk og "Nygårds sedler" på Rigsarkivet i København, nu digitaliseret på www.nygaards-sedler.dk.

Hæren, Holsten, Horsens og en militær-stambog
På Rigsarkivet fandt jeg en militær stambog for Det Slesvigske Rytter Regiment fra 1810 og 1817 med oplysninger om menige og officerer, bl.a. Johan Henrich Ernst Sommer, feltskærer ved Det Slesvigske Rytter Regiment under Commandoe af Herr Oberst von Lassøn. Det fremgår af stambogen, at Johan Henrich Sommer (uden Ernst) blev født i Holsten. Stambogen blev underskrevet i Horsens den 12. december 1818.

I 1810 var Johan Henrich Ernst Sommer noteret som 58 år gammel, og i 1817 var han 66 år. Han var begyndt i tjeneste den 19. december 1779, og han arbejdede som kirurg til sin død, ca. 69 år gammel.

Stambogens officerer 1810
Det Slesvigske Rytter Regiment var i 1810 under kommando af Herr. Oberst von Lassøn. Feldskærer/kirurg Johan Heinric Ernst Sommer er registreret i stambogen for Det Slesvigske Rytterregiment (= 1816 det Sjællandske Kyrrassérregiment. Ophævet 1842) sammen med den øvrige stab.
Se officerer i stambogen for 1810

Stambogen 1817
I 1817 var der også en Anton Christian Lillienskiold, 39, Sjælland
og så igen kirurg Johan Heinrich Sommer, 66 år, Holsten, + mange, mange menige.

Horsens FT 1787
Folketællingen for 1787 viser, at familien boede på Borre Gadens nordre side i Horsens - hvor også andre garnisonsfamilier blev indlogeret. Sommer-familien flyttede senere til Fugholm Gade 198.
I 1787 var Johan Sommer 30 år, eskadronsfeltskær ved Slesvigske kavalleri Regiment og far til 2 børn. Sophia Amalia Loemann var 21 år, og havde travlt med 2 små børn, Magdalene Christine Sommer, der var 3 år, og lillebror Johan Sommer på 1 år samt 3 logerende, en "Fabriquer Enke" på 60 år, candidat Otto Larsen på 20 år til Latinskolen og Ole Ballesig på 11 år, der gik i skole. Der var ingen tjenestefolk, så Sophie Amalie har haft travlt med at holde hus for 7 mennesker, heriblandt sine egne på næsten 3 og 1 år. Enken nyder almisse, så hun har hjulpet til for kost og logi.

Horsens FT 1801
Familien Sommer boede i 1801 i Fugholm Gade [198] i Horsens ifølge folketællingen for 1801:

Johan Henrich Ernst Sommer 47 Gift Huusbonde Escadrons Chirurgus ved Det Slesvigske Rytter Regiment
Sophie Amalia Lohmann 33 Gift Hans Koene
Magdalene Christine Johansdatter 15 Ugift Deres Børn
Johann Johansen 14 Ugift Deres Børn
Cathrine Mette Marie Johansdatter 10 Ugift Deres Børn
Jørgen Alexander Johansen 9 Ugift Deres Børn
Johan Henrich Ernst Johansen 6 Ugift Deres Børn
Christiane Sophie Amalie Johansdatter 4 Ugift Deres Børn
Gert Andreas Johansen 2 Ugift Deres Børn
Anne Cathrine Pedersdatter 16 Ugift Tieneste Pige

Se et billede af Fugholm bro i 1890erne og åen ud for Kirkegyde før den blev fyldt op i 1904. Se billedet på http://www.byarkivet-horsens.dk/Historie/Aaenoghavnen.aspx.

Familien bestod nu af 10 personer. Familien havde nu 7 børn med den 8. på vej, Katrine Hedevig, der blev døbt den 10. juni 1801. Husets tjenestepige Anne Cathrine Pedersdatter på 16 år fik nok hjælp af den 16-årige Anne Cathrine Pedersdatter og lillesøstrene Magdalene Christine på 15 og Cathrine Mette Marie på 10, for dengang hjalp pigerne med husets pligter og børnepasning, mens drengene havde andre gøremål og pligter.

Konfirmationer 1799-1812
Det første barn blev konfirmeret i 1799:
Kirkebogen for Skanderborg A., Nim H., Horsens. Konfirmerede 1736-1813:
Opsl. 208. 1799. No. 35. Magdalene Christine Sommer 14½ år.
Opsl. 213. 1801. No. 9. Johann Sommer 14 år. (Må være Johan Schinkel Sommer født dec. 1786).
- Johan Alexander døbt september 1788 er ikke fundet konfirmeret, muligvis død inden 1801
Opsl. 230. 1806. No. 13. Jørgen Alexander Sommer 14 år.
Opsl. 231. 1806. No. 35. Catharina Mette Maria Sommer 15½.
Opsl. 242. 1810. No. 10. Johan Henrich Ernst Sommer 15 år.
Opsl. 248. 1812. No. 12. Christiane Sophie Amalie Sommer 14.
- Elisabeth døbt november 1797 er ikke fundet konfirmeret
Kirkebogen for Skanderborg A., Nim H., Horsens. 1814-1819:
Opsl. 86. 1814. No. 3. Gert Andreas Sommer, 15 år. Vaccineret af faderen i barndommen.
- Cathrine Hedevig, døbt i juni 1801, er ikke fundet konfirmeret.
Friderich Sommer, Kirkebogen for Skanderborg A., Nim H., Horsens. 1819-1829. Opslag 121. 1820. No. 12. 

Begge ægtefæller døde i januar 1824
Ægtefællerne "Johan Henrick Ernst" og "Sophie Amalie Sommer" døde med 15 dages mellemrum.

Johan Henrick Ernst Sommer døde den 4. januar:
Skanderborg A., Nim H., Horsens 1819-1829 opslag 196.
No. 1. Død d. 4. jan. 1824, begravet d. 9. jan. 1824. Johan Henrick Ernst Sommer, Escadrons Chirurg, 69 år. Dødsårsag er ikke angivet.

Og hans hustru Sofie Amalie Lohmann døde den 19. januar:
Skanderborg A., Nim H., Horsens, Vor Frelser sogn, opslag 208.
Sophia Amalia Sommer, født Lohman, død den 19. januar 1824, begravet 23. januar. Hun benævnes som "Enke efter Escadrons Kirurg Sommer, 57 Aar". Hun var født 1767. Dødsårsag er ikke angivet.

Det endelige skifte i 1824
Skiftet efter Johan Heinrich Ernst Sommer og Sophie Amalie Lohmann var skifteforretning nr. 2, da der allerede havde været skifteforretning efter ægtemanden, hvor Sophie Amalie Sommer sad i uskiftet bo. Det endelige skifte indeholder ejendommen Fugholm Gade 198, fuldmagter, indbo, attester, regnskab etc. Der er flere underskrifter af børnene. Regnskabet opregner arvingerne og udregner, hvordan boet skal deles.
Hent hele skiftet her.

Portrætmaleren
Portrætmaler Hans Hansen, født 1769 og far til den berømte maler Constantin Hansen, skrev en personlig dagbog om livet i Horsens 1793.
Hans Hansen kom til Horsens den 15. januar 1793 for at male portrætter for byens spidser som led i en rundtur i hele Danmark, der skulle gøre ham kendt som portrætmaler. Turen i Jylland strakte til august 1794.
Dagbogen giver et personligt lokalhistorisk billede af Horsens med mange farverige historier i byen om stærke nationalistiske idéer, inspireret af den franske revolution og kritiske historier om byens personligheder og deres gøren og laden, bl.a. omkring provst Brøndsted, som har døbt familien Sommers børn. 
Kontrafejmaler Hans Hansen diskuterede gerne politik og idealer i Horsens i 1893, når han ikke malede eller skrev dagbog. "Portrætmalerens Dagbog 1793-1797", August Bangs Forlag, København, 1966.

Slaget på Reden, den franske revolution og de pudrede parykker
Det er underligt at tænke sig, at Sommer-familien levede i en tid, der spændte over store indre og ydre spændinger i politik, filosofi og videnskab. De levede i en tid med den franske revolution,  Slaget på Reden og Englands brandbomber over hovedstaden, statsbankerotten i 1813, krige i Europa osv. som bl.a. krævede en stående hær, der lå i træningslejr igennem flere år. Måske er det derfor, at man ikke kan finde alle Sommer-børnenes fødsel, konfirmation eller død i Horsens kirkebøger?

København 1801-1807: engelsk flådeangreb og terrorbombning
Den 30. marts 1801 løb engelske skibe ned gennem Øresund mod København og den 2. april stod Slaget på Reden, hvor den danske flåde blev angrebet af admiral Nelson. Det har nok skabt stort postyr i Horsens og hos familien Sommer.

Og trods - eller måske på grund af - Danmarks neutralitets-politik og neutralitetsalliance - blev København bombet af englænderne den 2. september 1807 og de næste 4 dage, og Danmark blev tvunget til at udlevere den danske flåde til englænderne. Danmark fik aldrig igen en betydelig flåde.

Koldinghus brænder 1808
Slottet Koldinghus brændte den 29. marts 1808 om natten, og det har nok også været et hedt samtaleemne i Horsens. De spanske tropper havde fyret kraftigt op i slottets kaminer.

Napoleons nederlag 1812 - Danmarks bankerot 1813
Napoleon blev slået af russerne i 1812. Det var ikke kun et militært nederlag men også en økonomisk bet for mange lande. Og den 5. januar 1813 oplevede Danmark sin helt private statsbankerot på grund af finanskrisen efter Napoleonskrigene. Den danske stat have ikke penge til at betale sin gæld - og så gik den fallit. Det hjalp ikke, at staten trykkede flere pengesedler; tværtimod gav det inflation og bankerot. Bagefter fulgte oprettelse af Rigsbanken og ombytning af pengesedler. Det har været en større omvæltning, også for familien Sommer.

Kommandanten på Rosenborg i København - en undersøgelse
Hvem var kommandanten på Rosenborg og var han i familie med Johan Heinrich Ernst Sommer fra Holsten? Læs mere...

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Kirurgens amputationssav og sene-saks, Sønderborg Slotsmuseum. Foto LKJ 2009


Koppe-vaccine fra køer

Horsens Vor Frelser Kirke. Foto: Wikipedia, Hubertus45
Horsens Vor Frelser Kirke
Se stort billede

Egebjergdalen mellem Horsens og Gedved på postkort fra o. 1910. Foto: Wikipedia
Horsens, Egebjergdal
Se stort billede


Fugholm gades vestre side 
Horsens
 Foto 2010, Kirsten Ellekjær


Fugholm gades østre side
Horsens
Foto 2010, Kirsten Ellekjær

Sommer-skiftet 1824, Horsens. Indhentet af Kirsten Ellekjær. Foto: Lis Klarskov Jensen 2010
Skiftets side 2,

den 14. juli 1824.
Fuldmagt fra Jørgen Alexander Sommer og Magdalene Christine Sommer, gift Larsen
Se stort billede
 

Download hele skiftet her.

Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede

Skt. Olai domkirkes hovedskib med præstestol og alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai domkirkes hovedskib Se stort billede

Skt. Olai Domkirkes indgang med omliggende huse. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai indgang med omliggende huse
Fotos Lis Klarskov Jensen


Bygget som bolig for etatsråd Gerhard de Lichtenberg (1697-1764)- Nu Jørgensens Hotel
Foto: Kirsten Ellekjær 2010