navneregister sommer-slægten

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Sommerslægtens familie, slægt og efterslægt
Se også Sommerslægtens tidslinie (PDF-fil)

a
Andersen, Karen Doris Dreyer
Andersen, Karl Johan, gift Bendixen

b
Bendixen, Andreas Marinus
Bendixen, Erna
Bendixen, Sonja Sylvia (1933-1982), gift Andersen

Bentsdatter, Marie Catrine (1786-?), - Johansen Sommer
Birss, Jessica
Birss, Aileen
Birss, Dorothy
Birss, Betty
Birss, Pat 

Borre, Charles August (o. 1876-?)
Borre, Marie Johanne Magdalene (0. 1879-?)
Borre, Peter Jensen (o.1819- o.1850), gift Wedebye
Borre, Peter August Lauritz Jensen (1849-?)
Borre, Siegfred Adolph Valdemar (o. 1879-?)
Borre, Thora Sophie Marie (o. 1877-?)
Brun, Catrina Elisabeth, gift Johan Naur
Brun, Ernst, f. o. 1630-1686, gift o. 1664 Humble
Brun, Marie Ernstsdatter, f. o. 1663, gift. Schmidtz
Brun, Olene Catrina Ernstsdatter
Brun, Sybilla Ernstsdatter, gift Jean? Blomsofs? Norge
Buchholt(z), Henrik Lorentzen, (1694-1763), gift
Buchholt(z), Lorentz Caspersen, (?-1720) gift Basse
Buchholt(z), Povl Lorentzen (1688-1738), gift Rhodius

c
Christensen, Dorthea Sofie
Christensen, Eleonora Goldina
Chistensen, Georg Jes
Christensen, Gerda Poula Jensine

Christiansen, Hans Victor
(~ Inger Margrethe Kyed Jensen)
Christensen, Jens
Christensen, Aage

Christiansen, Ella
 (~ Hans Kristian Kristiansen)
Christophersen, Lars (), gift Sommer

Clüver, Cecilie Margrethe, - 1715, gift Müller

d-e
Dall, Maren Kristensdatter (o.1652-1722), gift Rhodius
Dall, Christen
Danmar, Solomon (o. 1682-1740), gift From
Ellekjær, Martha
(~ Bent Ove Ellekjær)
Elting, Inger Julie (~ Henning Kjelstrup Elting)

f

Fischer, Julius Thorvald Johannes (1846-?)
Frederiksen, Andreas Marius Victor (1861-?), gift Sommer
Frederiksen, Birgit
Frederiksen, Carla Minna Nangsy (
~ Poul Hansen)
Frederiksen, Carlo (1897-?) (
~ Carla Johanne Lund)
Frederiksen, Charles
Frederiksen, Ella (1898-?), gift Christiansen

Frederiksen, Elin Marie (~ Hardy Erik Haagensen)
Frederiksen, Anny Goldine
Frederiksen, Fritz
Frederiksen, Gerhard Harald Filip (1900-?)~ Laura C Christensen
Frederiksen, Harald Philip Laurits, gift Munk
Frederiksen, Henrik Jens Marius (1884-?)
Frederiksen, Karla Marie (1894-?)
Frederiksen, Kirsten Elisabeth Frederiksen (~ Erling Astrup)
Frederiksen, Marie Elisabeth
Frederiksen, Parmo Gunner
Frederiksen, Sofie Pauline Victoria (1883-?), gift Jacobsen
Frederiksen, Stanny Marius (1886-?), gift Teller

Frederiksen, Svend  (~ Anna Kirstine Andersen)
Frederiksen, Aase Rita
(~ Niels Nedergaard Nielsen)
From, Margrethe Øllegaard 17??-e.1773, 1g. Danmar, 2g. Samuel

g
Gerstrøm, Ingeborg Fabricius

Ginnerup, Mary Hansine (1892-?)

h
Hansdatter, Ane Cathrine (1816-1899), gift Sommer

Hansen, Kristine
Holmer, Jørgen o. 1634-1674, gift Pedersdatter
Holmer Kock, Nikkel o. 1590-1645, gift Jensdatter
Hastrup, Vera Japhidia Henriette
Humble, Else Gregersen, gift 1. Skytte, 2. Brun
Humble-slægten
Hølling, Adam Levin, (?-1733), gift Schøller
Hølling, Anne Dorthe, (1721-1724)
Hølling, Cathrine Mette (1723-1769?), gift Lohmann
Hølling, Christian (?-1738)
Hølling, Ide Elisabeth (1774-1843), gift Skeel
Hølling, Nicolai (1727-?)
Hølling, Povel (o. 1720)
Hølling, Samuel Christopher (?-1758), krigsråd
Hølling, Samuel Christopher (1725-1808), gift Quist/Ortmann

i-j
Jacobsen, Hans Christian, gift Frederiksen

Jansson, Elvira Viktoria
Jensen Sommer, Ane Sophie (1862-1940)
Jensen, Andreas (1860-1925)
Jensen, Christian Juel (1873-1906), gift Sørensen
Jensen, Kaj Alfred Christian Sommer (1900-?)
Jensen, Kristine (1870-?)
Jensen Sommer, Jens Carl (1864-?)
Jensen Borre, Johanne (f. Wedebye) (1822-?)
Jensen, Maren (1876)
Jensen Sommer, Marie (1866-?)
Jensen, Marie Johanne (o. 1811-1868)
Jensen, Peder (1871-?)
Jensen Borre, Peder (o.1819- o.1850), gift Wedebye
Jensen, Poul F. J. (1915-1974), gift Pedersen
Jensen, Sara Cathrine (1826-1890), gift Johansen Sommer
Jensen, Thomas Viderik[sen], gift Sommer
Jensen, Victor Thomas Sommer (1896-?), gift Ginnerup
Jensen, Øllegaard Christine (1869-1939), gift Winther Pedersen
Jessen, Johan Henrich Ditlev (1819-?)

Jørgensen, Mads

k
Kall, Johanne Jensdatter, gift Rhodius
Kall, Jens Johansen
Krebs, Claus, gift Rhodia/Rhodius
Krebs, Henrik, gift Sidenborg
Krebs, Jacob
Krøyer, Elisabeth Johanne

l
Larsen, Ane

Larsen, Hans Peter
Lindorf, Birgitte d. 1728, gift Samuel

Lippe, Fyrstehuset von der Lippe slægt
Lohmann-slægt
Lohmann, Adam Levin (1752-?)
Lohmann, Adam Levin (1754-?)
Lohmann, Alexander Hansen (o. 1680-1741)
Lohmann, Catrina Elisabeth (1751)
Lohmann, Erentz (1769-1772)
Lohmann, Gerhart Andreas og Alexander (1756-?)
Lohmann, Hans Christian, gift From
Lohmann, Jørgen Alexander (o. 1714-1794), gift Hølling
Lohmann, Sophia Amalia (1767-1824), gift Sommer

m
Madsen, Jørgen
Madsdatter, Maleene
Madsdatter, Maren (o. 1800-1832), gift Sommer
Müller, Charlotte Sofie Christiansdatter (?-1726), gift Samuel
Müller, Christian Rudolph, 1703-1712, gift Clüver
 

n
Naur, Johan, gift Brun
Nielsdatter, Dorte
Nielsen, Ane Cathrine (o. 1791-1858), gift Sommer

Nielsen, Johanne (1822-1891), gift Sommer
Nøde/Nothen, Anne Dorthea, gift Ravn
Nøhr, Jytte
Nøhr, Mogens
Nørkjær, Karen Christensdatter, gift Thygesen

o
Olsdatter, Kirsten, gift Valentin

Olesen, Christian Frederik, gift Pedersdatter
Olesen, Kristine Barbara (1827-1920), gift Sommer
Ortmann/Qvist, Else Christiana (1735-1807), gift Hølling

p
Pedersen, Alex Winther  (1897-?)

Pedersen, Elisabeth Winther (?-1973)
Pedersen, Elly Winther (?-?)
Pedersdatter, Ane Kirstine (o.1813-1855), gift Johansen Sommer
Pedersdatter, Ane Marie Kirstine, gift Olesen
Pedersdatter, Karen (1798-1859), gift Sommer
Pedersen, Søren Klarskov (1874-1967), gift Sommer
Pedersen, Maja Klarskov (1913-?), gift Mikkelsen
Pedersen, Tove Klarskov, gift Jensen
Petersen, Hansine Karen Marie
Poulsdatter, Gjertrud

q
Qvist/Ortmann, Else Christiana (1735-1807), gift Hølling

r
Rasmussen, Thora Eleonora Christine M. (1905-1969), g. Bendixen
Rasmussen, Johan Holger (1877-1950), gift Knudsen

Ravn, Bodil Marie
Ravn, Hans, gift Nøde
Rhodius,  Else Marie, gift Buchholt
Rhodius (Rhodia), Eva Marie, gift Samuel
Rhodius, Mette Sofie, gift Krebs
Rhodius, Morten Balthasarsen (1643-1716), gift Dall
Rhodius, Niels Mortensen, gift Kall
Roach, Magda Lorelei
Roesteen , Anders Jespersen (?-1751)
Roesteen, Jesper Andersen (1729-1764), gift Samuel
Roesteen, Marie Kirstine (?-1786), gift Lindved

s
Samuel, Catrine Marie (1718-1779), gift 1. Roesteen og 2. Boysen
Samuel, Catrine Treschow (1730-98), gift Lohmann
Samuel, Ernst Petersen (1687-1732), gift Rhodia/Rhodius
Samuel, Hans
Samuel, Jan Petersen, f. 1682-1736, 1.g. Müller, 2.g. gift Lindorf
Samuel, Martinus Ernst, 1715-1773, gift From
Samuel, Mette Marie
Samuel, Mette Sofie
Samuel, Nicolai Petersen, f. o. 1688
Samuel, Peter, o. 1657-1690, gift Skytte
Samuel, Peter Jan
Saxodatter, Edle, gift Valentin
Schandorph, Peder Sørensen (1708-1771)
Schmidtz, Bertel, g. Brun
Schumann, Alfrida Vilhelmine (0. 1849-?)
Schumann, Ane Elisabeth Magdalene (o. 1847-?)
Schumann, Christian Vilhelm (o. 1853-?)
Schumann, Johannes Heinrich (o. 1822-?), gift Wedebye
Schumann, Peter Frederik Heinrich (o. 1851-?)
Schøller/Schøllen, Ide Lisbeth (o. 1700-o. 1732), gift Hølling
Schøllen, Mette Sophie Pedersdatter (1704-17049)
Schøllen, Peder Eilersen (o. 1663-1705), gift Seidelin
Seidel, Lisbeth Michelsdatter (o. 1595-?)
Seidel, Michel (o. 1550-1616), gift Baltzersdatter
Seidelin, Dorethe Jørgensdatter (16??-1709), gift Schøllen
Seidelin, Jørgen Hansen (1633-1688), gift Koch
Sidenborg-slægt, Viborg
Sidenborg, Cathrine Clausdatter, gift Krebs
Sidenborg, Margrethe, gift 1 Hasse, gift 2 Eriksen
Skeel, Caroline Sophie (1815-1893), gift Hauch
Skeel, Holger Frederik (1785-1838)
, gift Hølling
Skeel, Mette Charlotte (1812-1889), gift Wessel-Brown
Skeel, Vilhelm Samuel (1810-1887), gift Budde.
Læs selvbiografi.
Skeel-aner
Skytte, Niels, gift Humble
Karen Nielsen Skytte, o. 1661-1690
Sommer, Aksel Thomas Jensen (1899-?)
Sommer, Alice Elisabeth
(~ Charles Birss)
Sommer, Alma Frederikke Andrea Jensen (1894-1895) nr. 1
Sommer, Alma Frederikke Andrea Jensen (1897-1898) nr. 2
Sommer, Alma Rigmor Andrea Jensen (1899-?)

Sommer, Anna Margrethe Jensen (1904-?)
Sommer, Andreas Jensen (1860-1925), gift Mikkelsen
Sommer, Antonette Sigfride (1850-1922), ugift
Sommer, Ane (1837-1908), gift Jensen
Sommer, Ane Cathrine (o. 1791-1858), f. Nielsen
Sommer, Ane Cathrine Sommer (1849-efter 1880), gift Rasmussen

Sommer, Ane Sophie Magdalene (1823-1857), gift Pedersen
Sommer, Anton Siegfred (1816-1861), gift Hansen / Wedebye
Sommer, Ane Sophie Jensen (1862-1940), ugift
Sommer, Astrid Jensen (1902-?)
Sommer. August Oscar (1884-?)
Sommer, Barry George
Sommer, Catharine Elisabeth (1803-1803)
Sommer, Catrine Hedevig (1801-1802?)
Sommer, Catharine Mette Marie (1790-1851), gift Jessen
Sommer, Christian Frederik
Sommer, Christiane Sophie Amalie (1795-?), gift Hansen
Sommer, Christina Paula (~ Reginald Roach)
(Sommer, Christopher Heinrich, kommandant Rosenborg, slægt?)
Sommer, Eduard Leonhardt Jensen (1891-?)
Sommer, Eleonore Christine
Sommer, Eleonora Kristine Mikkeline Jensen (1888-?) nr. 1
Sommer, Eleonore Kristine Mikkeline Jensen (1889-?) nr. 2
Sommer, Elisabeth (1797-1798?)
Sommer, Elisabeth
Sommer, Friderich (1806-e.1824)
Sommer, Gert Andreas (1799-1871) 1. MadsD., 2. PedersD. 3. Jensen
Sommer, George Franz (~ Alice Molly Dunn)
Sommer, Goldine Marie (1860-1941), gift Frederiksen
Sommer, Grethe Myrthla Jensen (1918-?), gift Maibom
Sommer, Hans Pauli
Sommer, Hansine Pouline Theodore (1858-1949), gift Christensen
Sommer, Henrich (1814-9184), gift 3 gange
Sommer, Heinrich (~ Elsie Swegman)
Sommer, Hilmer Ernst
Sommer, Ingeborg Sidonna Kristine (1891-?)
Sommer, Ingeborg Jensine Marie (1882-?)
Sommer, Jens Carl Jensen (1864-?)
Sommer, Johann Alexander (1788-?)
Sommer, Johanne Laurine Jensen (1901-?)
Sommer, Jørgen Alexander (1792-1831), gift Nielsen
Sommer, Johan Heinrich Ernst (0.1755-1824), gift Lohmann

Sommer, Johan Hendrich Ernst (1794-1837), gift Ravn
Sommer, Johan Heinrich Ernst (1820-1850), gift Nielsen (v. lkj)
Sommer, Johan Heinrich Ernst (1820-1850), gift Nielsen (v. ka)
Sommer, Johan Hendrich , (1827-?)
Sommer, Johan Henrich Ernst (1855-?)

Sommer, Johan Hendrik Sophus Adolf (1824-1870), gift Olesen
Sommer, Johan Schinkel (1786-1850), ugift
Sommer, Joyce
Sommer, Judith Ann
Sommer, Leo Arthur
Sommer, Luis Anton Siegfred (1855-1901), gift Nielsen
Sommer, Luis Anton (1878?-?)

Sommer, Mads Jørgen (1829-?)
Sommer, Magdalene Christine (1785-1849), gift Larsen
Sommer, Magdalene Jensine Laugine
Sommer, Marie Jensen (1866-?)
Sommer, Marie Sophie
Sommer, May Vera
Sommer, May
Sommer, Mathilde f. Petersen (1847-?)
Sommer, Michael David
Sommer, Natalia Mary (~ Edwin Arnold Proctor)
Sommer, Otto Børge Jensen (1921-1943)
Sommer, Otto Henrik
Sommer, Peder (1835-?)
Sommer, Peder Jensen (1871-?)
Sommer, Peter Alexander (1825-e. 1858)
Sommer, Phillip Harald (1905-?)
Sommer, Phyllis
Sommer, Siegfred Vilhelm Sommer (1880-1882)
Sommer, Sophia Amalia, f. Lohmann
Sommer, Sofie Vilhelmine (1886-1962), gift Klarskov Pedersen
Sommer, Sophus Carl
(~ Evelyn Sommer)
Sommer, Svend Bruno
Sommer, Thomas Viderik Arthur Jensen (1886-?), gift Ginnerup
Stilling, Albert
Stilling, Edith Viviane
(~ Carl Ingvar Christiansen)
Stilling, Ellen Margrethe

Stilling, Gerhard
Stilling, Hilmar
Stilling, Jens Marius
Stilling, Jens Otto
Stilling, Jens Peter Ejnar
Stilling, Jørgen
(~ Grethe Aggerbeck)
Stilling, Lisbeth
Stilling, Ole
Stilling, Otto Henrik
(~ Else Svenningensen)
Stilling, Palle
Stilling, Peder
Stilling, Per
Stilling, Polly Benedikte
(~  Holger Peter Christian Carlsen)
Stilling, Ragnhild Caroline Monrad
Stilling, Tage

Stilling, Valdemar
Sørensen, Karoline (?), gift Jensen
Sørensdatter, Mariane (o. 1816-1849), gift Johansen Sommer

t
Thomsen, Kristian

Tychonius, Christen, gift 1.g. Breth og 2.g. Holmer
Thygesen, Laurits, gift Nørkjær
Tornsberg, Eigil
Tornsberg, Else
Tornsberg, Kaj
Tornsberg, Niels Kristian Nielsen
Tornsberg, Niels Aage
Tornsberg, Otto

u-vw
Valentin/Phalentihn, Anna Marie Larsdatter (1794-?), g. Wedebye
Valentin/Phalentin, Johanne
Valentin, John
Valentin, Knud, gift Saxodatter
Valentin, Lars (1756-?), gift Olsdatter
Valentin, Maren
Valentin/Phalentin, Phalentin
Wedebye, Anders Christensen (o. 1790-1840), gift Valentin
Wedebye, Anne Kristine Christensen
Wedebye, Ansine Christensen, (1825-1877), gift Schumann
Wedebye, Christian Anders Ferdinand (1829-?)
Wedebye, Else
Wedebye, Johanne Christensen (1823-?), gift Jensen Borre
Wedebye, Juliane Marie (1832-?)
Wedebye, Lars (o. 1813-?)
Winsløw, Frederik Christian Frantz
Winsløw, Tonnie Theodora
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Provst Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
Se stort billede
Portræt fra Mogens Seidelins slægtsbog III


Peder Christensen Humbles
Epitafie 1668 i Hesselager,  læs historien...


Tove Klarskov Pedersen
o. 1923 med storesøster
Maja