Lohmann-slægten

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Lohmann - Loumand - loemand
Navnet Lohmann har været stavet på utallige måder, men stavemåden LOHMANN har været den gennemgående stavemåde igennem tiden. Slægten er fundet over hele Danmark - også på Bornholm.

Herunder er den kendte Lohmann-slægt og deres efterkommere.

o.1713-1741: Alexander Hansen Lohmann var Sadelmager i Ribe o. 1714-41. Alexander Hansen Lohmann, gift med Anne Kristine Jørgensdatter, kom muligvis fra Slesvig. Hans bror Christian kom fra Slesvig, jf. Ribe A, Ribe H., Ribe Domsogn sogn 1700 -1786. Opsl. 50.
1715. 29. nov.
Forældre til:

1714- 1794: Jørgen Alexander Lohmann, der var corporal, vagt- og qvartermester ved det Jyske Kyrasserregiment i Horsens.  Jørgen Alexander Lohmann var født i Ribe i 1714. Gift 3 gange. Sidste gang med Cathrine Treschow Samuel, der var af præsteslægterne Samuel og Rhodius.
Forældre til:

1767 - 1824: Sophia Amalia Lohmann, gift med Johan Heinrich Ernst Sommer, kirurg/feltskær i Horsens, blev døbt den 29. januar 1767 i Horsens. Forældre var vagtmester Jørgen Alexander Lohmann og Cathrine Treschow Samuel, der var af præsteslægt i Viborg.
Forældre til:

Efterslægt
Se efterslægten hos Sophia Amalia Lohmann og
Johan Heinrich Ernst Sommer i menuen til venstre.

 

Interessante spor af Lohmann-slægten
Fra Nygårds sedler:

Gerhart Andreas Loumann, der blev rådmand i 1670 i Fredericia.
Gert Lohmand
, der blev rådmand 1683 i Fredericia. Var også købmand og rejste hele tiden på fremmede steder, nyder kgl. moratorium på 10 år.
Henrik Loemand, der boede i Ribe den 28.6.1696
Johan Henrik Lohmann, der boede i Rendsborg 3.10.1699
Dorothea Margrethe Lohman, født 1696,
Do do - stod 1741 fadder (Asdal kb side 141)
Do do, født o. 1725
Christian Lohman, kapellan ved Fredensborg slot 19.6.1750, af Kongen beskikket til præst i N. Snede sogn efter afdøde Jørgen Kr. Schuurman. Den 20.5.1757 fik han kgl. bevilling til at sidde i uskiftet bo i enlig stand med sin og afdøde hustru Anna Marie Gülsmidts fælles umyndige søn.
Andreas Lohman af Habevad i Brøns s. Kgl. bevilling 10.12.1712 på at ægte Sofie Hedig (sic) Langen, skønt de var beslægtede i 2. led.

Vedr. Lohmann - Lystrupgaard 1719
Kilde: Trap Danmark. 5. udgave. Frederiksborg Amt, G.E.C. Gads forlag København, Trap: Danmark III, Frederiksborg Amt. (Trykt i 1953)s. 244 ca. midt på siden.
”Om Lystrupgård (tidl. også Espeholm) findes fra middelalderen ingen skriftlige overleveringer, men nok mundtlige sagn. Da den første gang nævnes i kilderne, er den i kronens eje, kaldes da ”Lystgården” og benyttedes af kongerne under deres jagter i Nordsjælland. I 1660-erne kom den i borgm. Hans Nansens (†1667) eje for tilgodehavender hos kongen. Sønnen, Hans Nansen d.y. (†1713) solgte den 1699 til rådmd. Hans Meulengracht i Kbh., der 1701 afhændede den til kapt. (sen. justits- og kommerceråd) Christian Carl Bircherod (til Fraugdegård). Han solgte L. i 1707, men måtte overtage den igen i 1710. Kort efter solgtes den til kronen, der lagde den under ryttergodset. 1719 overtog kapt. Lohmann hovedbygningen, mod forpligtigelse til vedligeholdelse. Før 1721 er den solgt til kapt., sen. stadsmajor i Kbh. A. C. Wilarst. I Ponts. Atlas. (1774) omtales L. som ”en lystgård uden avling – der nu har tabt sin herlighed”. I 1787 ejes den af landmålingsinspektør Ole Fensmark, der kalder sig ”selvejer af L.” Derpå synes den en tid at være reduceret til fæstegd., idet Mads Mortensen i 1801 kaldes fæster af L. 1831 ejes L. af Nicolay Wallentin Kramer (var da ca. 150 tdr. land m. ca. 15 tdr. hartk.), efter 1845 en tid af Carl Wilhelm Lind, derpå af Emanuel Bonnevie, der 1861 efterfulgtes af propr. Jørgen Knudsen. 1869-99 ejedes den af prop. Fritz Otto Marie Rottwitt, der overdrog den til enkefru Magdalene Hoffmeyer som ufyldestgjort panthaver; hendes søn, sen. jægermester Hans Poul H. ejede den 1901-18. Nuv. Ejer Aage Olsen. Alle bygn. Nedbrændte 1906. Nuv. Hovedbygn. Opf. 1906-07 (arkt. G. B. Hagen)

Litt: Gunnar Olsen i DSIHerreg. Ny Saml. 1 1944. 143-45. Fr. Hammerich. Præsident Hans Nansen d. æ- i Hist. Tidskr. 3. rk. 1 1858-59. 236.”

Skifte i Skanderborg 1777
Sakset fra kermit på sitecenter.dk, 113 fol 202:
Maren Espensdatter, Skanderborg 10 N0vb 1777. E: Snedker Niels Jensen Schow. 6B: Espen 19 aar, Ulla 5 aar, Hans Peter 14 aar, alle hos faderen, Else g Skræder Søren Loemann, Skbg, Marie Magrethe g Søren Jensen, Fregerslev, Catharina Kirstine Nielsdatter Schov 10 aar, hos faderen Bevilling til uskiftet bo fol 203 samfrændeskifte. 7 Marts 1778. Forsamlet Niels Schou, Grdm. Peder Espensen, Gosmer, Rasmus Schade og Ulrich Christan Tolstrup. Boets gaard ligger paa den store gade imellem Seig Foghs og Jens Munches gaard.

Herreds Provsti, Skifteprotokol & Justitsprotokol myweb.cableone.net
Walborg Graeij/Graey i Hoybye 1 May 1776 pg 81
2HUSB: Laurentius Stub sognpraest , provst i Ods herred,
1HUSB:
CH: Frederich von Lohman premier lieutenant ved Norske Liv Regiment
Karen Lohmann = Johannes Borchsenius i Odemarchgaard
Hanna Lohmann = Christen Lindam forpagter i Ringsted Closter
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

www.familysearch.org
Frederick Fredricksen Lohman
Marriages:
Spouse: Valborg Grejs
Marriage: 20 FEB 1739 Greve, Kobenhavn,

Andreas Victor Lohmann? 1850
kbhv, København (Staden), Købmager Kvarter, Købmager III, , Gothersgade 334, 2den sal til gaden, 653, FT-1850
Andreas Victor Lohmann 40 Gift skrædermester Preussen, Frankfurt ??
Rebekka Block 35 Gift hans kone Randers
Victoria Henrijet 5 Ugift deres børn Kjøbenhavn
Frederikke Maria Galatea 3 Ugift deres børn Do.
?? Block 11 Ugift skræderlære Randers
Luise Block 28 Ugift sÿning Randers
Sevillia Block 26 Ugift sÿning Randers
Ellen Margreta Niels Datter 22 Ugift tjenestepige Vasingrød
William Major 29 Ugift maskinmester London

Lohmann-slægt?
www.familysearch.org - Andreas Victor Lohmann, født omkring 1810:
ANDREAS VICTOR LOHMANN
Birth: 16 OCT 1809 Arnsted, , , Denmark
Father: JOHANN VICTOR LOHMANN Family
Mother: MARIE DOROTHEA HARTMANN
Spouse: REBECKA BLOCH Family
Marriage: 28 DEC 1844 Sankt Petri, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

Familysearch har en del omkring det navn - til reference:
1. Andreas LOHMANN - Ancestral File
Gender: M Birth/Christening: 30 Aug 1678 Ensted, Abenra -, Sonderborg, Denmark

2. Andreas LOHMANN - Ancestral File
Gender: M Marriage: 1673 Ensted, Abenra -, Sonderborg, Denmark

3. ANDREAS LOHMAN - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Birth: 30 AUG 1678 Ensted, Aabenraa-Sonderborg, Denmark

4. Andreas Lohmann - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Birth: 30 JUL 1678 Ensted, Aabenraa-Sonderborg, Denmark

6. ANDREAS VICTOR LOHMANN - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Birth: 16 OCT 1809 Arnsted, , , Denmark

7. Andres Gabrielsen Lohmann - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Christening: 18 AUG 1764 Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

8. ANDREAS LOHMAN - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Christening: 12 DEC 1784 Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

9. ANDREAS GABRIEL LOHMANN - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Marriage: 11 OCT 1793 Sankt Petri, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

10. ANDREAS VICTOR LOHMANN - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Marriage: 28 DEC 1844 Sankt Petri, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark.

Et hurtigt Familysearch-sideblik til Andreas Victor Lohmann, født omkring 1810: ANDREAS VICTOR LOHMANN Birth: 16 OCT 1809 Arnsted, , , Denmark Father: JOHANN VICTOR LOHMANN Family Mother: MARIE DOROTHEA HARTMANN Spouse: REBECKA BLOCH Family Marriage: 28 DEC 1844 Sankt Petri, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

11. Anders Mortensen Lohmann - International Genealogical Index / DE
Gender: Male Christening: 20 JAN 1884 Jordlose, Svendborg, Denmark.
Denne Anders Mortensen Lohmann tilhører Gitte Lohmanns slægt, læs mere på http://slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,328.180.html 

12. Andreas Hansen LOHMANN - Pedigree Resource File
Gender: M Birth/Christening: ,,,Danmark

13. Andreas Christian MARTINSEN LOHMAN - Vital Records Index / DE
Gender: M Birth/Christening: 02 Nov 1803 Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

14. Andreas Engelhard MATTHIASEN LOHMANN - Vital Records Index / DE
Gender: M Birth/Christening: 25 Mar 1754 Aabenraa, Aabenraa, Denmark

...

Johan Henrik Lohmann, der boede i Rendsborg 3.10.1699

Ja, der er mange af dem!! Og det vil vise sig, om de er i familie med vores Jørgen Alexander Lohmann, gift med Cathrine Mette Hølling født 1723 i Hylke, datter af Ide Lisbeth Schøller og premierløjtnant Adam Levin Hølling. Men det får vi forhåbentlig opklaret.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø