Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
Jørgen Hansen Seidelin og Ide Nikkelsdatter Kock var forældre til Dorethe Jørgensdatter Seidelin død 1709, gift med Peder Eilersen Schøllen død 1705. Jørgen Hansen Seidelin blev slotspræst i Skanderborg.

Dåb 1633
Jørgen Hansen Seidelin blev født 1633 i Helsingør. Forældre var Hans Jørgensen og Lisbeth Michelsdatter, Helsingør.

Søskende
Michel, der døde ung,
Dorithe, der blev voksen og fik efterslægt
Hans Seidelin, der blev provst i Holmens Kirke, København. Fik efterslægt.

Ungdom
Jørgen Hansen Seidelin blev student den 16. maj 1653 fra Helsingør sammen med broderen Hans.

Svenskekrigen
Under KBHs belejring gjorde Jørgen tjeneste som ingeniør og til sidst som generalkvartermester. "Det fortælles, at Kommandanten i København gerne vilde have beholdt Jørgen og Hans Seidelin i Krigstjenesten, "men at de attraaede gejstlige Embeder og fik af Kongen Løfte om med Tiden at blive ansatte i København"." (Kilde: Mogens Seidelins slægstbog Bind I side 90.)

Viet på Christianshavn i København?
Gift med Ide Nichelsdatter Kock. Vielsen findes ikke i Helsingørs kirkebøger iflg. den Seidelinske Slægtsbog. Hun var født o. 1638-39 på Christianshavn i København, og vielsen fandt muligvis sted der.
Hun var datter af generaltoldvisitør Nikkel Helmer (Holmer) Kock, der var født i Hertugdømmerne og død 1645, begr. 16. febr. i St. Mariæ kirke i Helsingør, og hustru Else Jensdatter, der var død 3. september 1690, begr. 10. s.M. paa den danske kirkegaard i Helsingør). Ingen dødsdata.

Deres børn
Der blev født 6 børn i ægteskabet med Ide Nikkelsdatter Kock.
1. Nikkel Seidelin, født 1666 i Sjelle Præstegård, student fra Århus, Indskrevet ved Københavns Universitet i 1680 og kaldet 1685 og ordineret til Kapellan hos faderen i Skanderborg, 1685 Cand. Theol., skibspræst 1689, 1717 sognepræst i Lundum og Hansted sogne ved Horsens. 1688 sin faders efterfølger i Skanderborg, Skanderup og Stilling til sin død i 1737. Magister 1690. Død 12. juli 1737, begravet den 19. juli i Skanderborg, 71 år gammel.
2. Dorethe Jørgensdatter Seidelin Se denne.
3. Lisbeth Jørgensdatter Seidelin, blev kun ca. 30 år gammel og døde 4 dage efter sit ottende barns fødsel den 14. marts 1698 i Dallerup sogn ved Århus/Silkeborg. Gift før 18. juli 1688 med enkemand Lauritsz Detlevsen Møller, regimentsskriver ved Det 5. Jyske Nationale Rytterregiment. Laurits Detlevsen Møller var enkemand efter Lisbeth Davidsdatter von der Heide, datter af David von der Heide og Karen Pedersdatter. Karen Pedersdatter var enke efter Jørgen Holmer, f. o. 1634, begr. 13. marts 1674 i Helsingør, Sct. Mariæ sogn.
4. Else Jørgensdatter Seidelin, født 16. juni 1670 i Sjelle præstegård. Død 67 år gammel den 21. november 1737, begravet 28. november i Årslev ved Århus. Provsten Mag. Friderich Nannestad.
5. Mette Jørgensdatter Seidelin
, født i ?, død 5. februar 1737 i Randers, begravet i Borup kirke ved Randers. Gift 2 gange, begge med sognepræster: o. 1670 med enkemand Caspar Pedersen Lindenfeld. 2. gang o. 1713 med magister Jens Lasson.
6. Hans Jørgensen Seidelin,
 født 1672 eller 1674i Sjelle præstegård, student 1690 fra Århus, ordineret 1697 af Biskop Johan Braem. Var sognepræst i Ovsted og Taaning i 54 år.

Sognepræst 1662-79 i Sjelle, Skørring og Laasby sogne
Sognene ligger mellem Århus og Silkeborg. Ordineret af biskop Hans Brochmand den 9. juni 1662.
1676 tillige provst i Framlev herred.
1679-88 slots- og sognepræst i Skanderborg, Skanderup og Stilling. Samme år provst i Hjelmslev herred.
17. juni 1680 tog han magistergraden ved Københavns universitet.

Død o. 1688
I Skanderborg levede han i 10 år og døde 1688 eller 1689, kun 55 år gl.

Svigerforældrene - Ide Nichelsdatter Kocks forældre
Hendes far Nikkel Holmer Kock var vist født i Hertugdømmerne. Muligvis kok i Flensborg. Borger og købmand på Christianshavn i 1630'erne. Ejede Strandgade 22 og 24, drev en betydelig handel med tømmer, hamp o.l. leverede også til flåden.
Nickel Kocks hustru var Else Jensdatter, død 1690. Hendes søster Abel blev begravet 18. juni 1652 på den danske kirkegård i Helsingør. Else Jensdatter var enke i 45 år og boede i Helsingør alle årene. Af skiftet efter Nikkel Kock kan man se, at hun boede til leje hos Hans Hybertzen.
Døde 3. september 1690, begravet 10. september på den danske kirkegård og alle kirkeklokker ringede.

Nichel Kock blev sendt i politiske ærinder af Christian IV. Bl.a. hentede han Hertug Hans' lig fra Rusland. Flere oplysninger findes i Den Seidelinske Slægtsbog, bind 1, side 92+93.

Kilde: Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Provst Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
Se stort billede
Portræt fra Mogens Seidelins slægtsbog III

Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede

Skt. Olai domkirkes hovedskib med præstestol og alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai domkirkes hovedskib Se stort billede

Skt. Olai Domkirkes indgang med omliggende huse. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai indgang med omliggende huse