Frederik Hanssøn Svane 1557-1587

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Den unge lærde Svane

Hans Svanings og Marine Sørensdatter Stages førstefødte blev døbt Frederik.

"Frederik Svanning, mag. Hans (Svannings) førstefødte søn, er født i Ribe år 1557 den 7. maj kl. 2 om eftermiddagen." (Kilde; Peder Hegelunds Almanakoptegnelser I, s. 93)

”Frederik, født d. 7de Maj 1557, var 1570 Skolens Majgreve, for hvilken Ære Faderen takkede ved at gjöre et flot Måltid for Lærerne og give 18 Mk. til Skolebörnenes Gilde, hvortil Moderen endnu lagde ½ Dr. (2 Mk.).
Allerede i sit 15de År studerede han i Tübingen (1: Alt efter Heg. Alm.), fik 1584 ved Faderens Død dennes Kanonikat i Ribe, på hvilket han 1580 havde fået Exspektance (2: Jy. Reg.: 8de Maj 1580.), men døde allerede d. 14de Januar 1587 under sine Studier i Wittenberg (3: Heg. Alm.).” (Noter, se Kinch).

Død 1587 i Wittenberg
Frederik Hanssøn Svane døde den 14. januar 1587 mens han var studerende i Wittenberg, Tyskland. (Kinch: Ribe Bys Hist.)

Frederik Hanssøn Svane var ugift.


Wittenberg 1536, set fra Elben. Fra pfalzgreve Otto Heinrichs rejsealbum 1536, Universitetsbibl. Würtzburg. Wikipedia.Forældrene Hans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke. LKJ
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens bankeKnopsvane
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2006
 


Wittenberg markedspl. og kirke. Foto: Wikipedia 2005
 


Hans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke
Stort billede
 


Ribe domkirke:
Peder Hegelund
 

 

Fotos LKJ