Niels Svane 15??-e.1590

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Magister Svane

Kinch oplyser om ham at ”Niels deponerede ved Kjøbenhavns Universitet 1586 (3). 1592 døde han i Strasbourg som Magister og Hovmester for et Par unge danske Adelsmænd.” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 193.)

Peder Hegelund skrev i sine almanak-optegnelser, at Mag. Niels Svaning døde i Strasbourg. Han var hovmester for Kristen Skeels sønner - Otto Kristensen Skeel (1576-1634, senere rigsråd og Jørgen Kristensen Skeel (1578-1631), senere rigsmarsk.

Bue Kaae har side 151 noteret: ”Mag. Niels Svaning, søn af mag. Hans Svaning, omtales flere gange i Peder Kristensens Almanakoptegnelser: Ole degn: Livet i Ribe 1560-1700, se reg. – Han deponerede således 16.10.1586 ved Kbh.s universitet, og 16.4.1591 drog han sammen med Henrik Waldkirk til Tyskland. Han var 1590 opført på listen over Stipendiarii Regii, listen over de personer, som havde modtaget det kgl. Rejsestipendium: Pers. Hist. Tidsskr., 6 rk. VI, s. 142."
 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Knopsvane
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2006
 


Ribe kongeborg ruin
 


Ribe domkirke:
Peder Hegelund


Hans Svannings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ