Frederik Christian Jensen Bircherod

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Bircherod præsteslægt

Slægten Bircherod tog sit navn fra byen Birkerød. "Den første af slægten, der gjorde det var Jens Hermansen [gift med Maren Jacobsdatter Berg], søn af Herman Jensen [f. Skønnet 1560, d. e. 1588 Helsingør kbstad], borger i Helsingør. Jens Hermansen blev født i året 1588; han blev præst i Birkerød og døde i 1657. Hans efterfølger i embedet blev hans svigersøn Henrik Gerner, der kæmpede heltemodigt i Svenskekrigene fra 1657-til 1660 og som endnu mindes, ikke mindst i Nordsjælland."

[I Birkerød kirke hænger der lænker og lodder, som Henrik Thomsen Gerner blev lænket med, da svenskerne satte ham som fange på Kronborg efter et mislykket forsøg på at generobre Kronborg fæstning. Blev først dødsdømt, senere benådet, fange i Kronborg. Efter svenskekrigene kom han tilbage til Birkerød. Blev senere biskop i Viborg og døde i 1700, er begravet i domkirken. Gift 1656 med Dorthe Bircherod f. 1636, d. 1705 Viborg. http://da.wikipedia.org/wiki/Birker%C3%B8d_Kirke]

"Der sad et godt hoved på medlemmerne af slægten Bircherod, og stræbsomme har de vel også været, så flere af dem endte som biskopper og professorer rundt om i Danmark. Men det betød jo så også, at forbindelsen med Birkerød blev afbrudt. Dog skulle byen opleve endnu en præst af samme slægt. Omkring år 1700 var Frederik Christian Jensen Bircherod sognepræst i Birkerød, omend kun i få år, og han måtte opleve det triste, at præstegården nedbrændte i hans tid. Det var dog kun tre af de fire længer, der nedbrændte; den østlige længe stod indtil den blev revet ned i 1938." (Kilde: Richard Mott, http://crassus/stockholmsrejsen/sr_10.html )

Præsten i Birkerød 1696-1702
Frederik Christian Jensen Birkerod blev student 1687 pr. og magister ved Københavns univ. 28. jan. 1696 og blev ordineret den 11. marts samme år. Han nåede kun at være sognepræst i 6 år, da han døde tidligt.

Han var født i København i 1670 den 9. maj og døbt den 16. maj 1670 i Vor Frue kirke, København (kbog for 1657-1678, Vor Frue, KBH, opslag 267 venstre spalte, Fader: "M. Joannes Bircherodio S.S Theologiæ Professor med sin Hustru Else Nielsdatter...") og var søn af Dr. og Professor Theolog. Jens Jensen Bircherod af Birkerød og Else Nielsdatter (Munch). (Wibergs pr.hist. bind I, side 168, opslag 85.)
Jens Jensen Bircherod f. 12. nov. 1623, Birkerød, død 12. sept. 1686 i København, 62 år gl. Else Nielsdatter f. 7. marts 1641, Helsingør købstad, død 25. febr. 1678 i København. (Finnholbek.dk)

Døde ung
Frederik Christian Jensen Bircherod døde kun 32 år gammel og blev begravet den 5.7.1702 i Birkerød sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt. (Wiberg) Kirkebogen begynder først med året 1705.

Gift med Johanne Lauridsdatter Gonsager
Med embedet i Birkerød kunne Frederik Christian [Jensen] Bircherod gifte sig. Han blev gift med Johanne Lauridsdatter Gonsager. "Johanne Larsdatter Guntzager" var født ca. 1669. Der var 4 børn i dette ægteskab.

4 børn
1. Matthias Frederiksen Bircherod, f. anslået 17.12.1697, Birkerød, beregnet ud fra at han var 52 år 5 måneder og 20 dage gl. på begravelsesdagen den 5.5.1750, jf. kb Højelse, opslag 141, LKJ. (se div.  Bircherod-skifter på http://www.brejl.dk/prestgejst.html ) - Blev gift 29.1.1722 i KBH med Birgitte Marie Kaalund, der var begr. 26.1.1743, 39 år gl., datter af Jens Jensen Kaalund (våbenskjold) og Elisabeth Marie Eggers (Danmarks Adels Aarbog 1884-2011 Thiset et al., DAA 1908-321,) og blev gift 2. 1745 med Drude Margrethe Iversdatter Brinck, død 6. febr, 1786, 73 år gl. Datter af magister Iver Dideriksen Brinck og Sophie Christiana Hansdtr. Seidelin. (Kilde: finnholbek.dk - ikke checket). Læs om Jens Jensen Kaalund og slægt på http://jersie-skensved.dk/lokalhistorie/praester-i-jersie-1/
2. Else Frederiksdatter Bircherod, f. o. 1698, begr. 6. juli 1752, 54 år gl. i Hellested, Stevns, Præstø. (kb for Hellested, opslag 188, LKJ) Skifte nr. 78 af 12.9.1752, fol 2. Gift m. Magister Rudolph Moth Pedersen Bagger, (1677-1755, præst i Hellested, død hos sin datter i Lyderslev på Stevns den 18. marts 1755 og begr. i Hellested 24. marts 1755, 77 år gl. iflg. kb for Hellested, opslag 189. Født o. 1678. Skifte nr. 80 på http://www.brejl.dk/prestgejst.html )
3. Jens Frederik Bircherod, ("herreds skriver"), begravet torsdag den 18. sept. 1760 i Særslev, Skovby herred, Odense, opslag 180. Havde været i Vestindien mm. Iflg. finnholbek.dk gift 1. m. Maren Sørensdatter Munch, 2.g. med Kirsten Andersdatter Resen.
4. Dorthe Frederiksdatter Bircherod. Gift med Ferdinand Brandt (1699-1768)

Enke Johanne Lauridsdatter Gonsager gift Müller
Efter Fr. Chr. Jensen Bircherods død i 1702 giftede Johanne L.G. sig for 2.g. med eftermanden, magister Ditlev Christiansen Müller, søn af Chr. Rudolph Müller, først hofpræst siden biskop i Fyns Stift, og mor var Cecilie Margrethe Clüwer (se Wibergs pr.hist. bind 1 side 168.) Datter af Ditlev Müller og Johanne Larsdatter Gonsager var Maria Laurentia Müller, 1708-28.10.1766 (begr. 5.11.1766, iflg. Lampe "Bergens Stifts Biskoper...), gift med Matthias Albert Haberdorph, født i KBH 1698, kom til Bergen 1730, senere sognepræst i Nykirken, 1749 Konsistorialråd, 1755 prof. theol. Døde 22.7.1762 i Christiania. Fik en stor efterslægt i Norge. Jf. Dansk Biogr. Leksikon, 1. udgave, Bricka, Gyldendal.
Maria Laurentia Müller og M. A. Haberdorph fik 7 børn (se Lampe), bl.a. datteren Johanne Gonsager Haberdorph, født 1742, dbt. 17. jan., gift 21. juni 1767 med Hans Henrik Brock, efterslægt (se: Johan Fr. Lampe "Bergens Stifts Biskoper og præster efter Reformationen", 1896, bind I side 112.)
 

Skifte efter Maren Hansdatter Svane 1687
Tørrild herrred - geistlig skifteprotokol 1685-1774, C 37C-11:
4 Maren Hansdatter Svane i Jelling. 6.7.1687, fol.24B, 65.
E: Laurids [Andersen] Gonsager, præst i Jelling og Hover. B:
2) Søren Lauridsen Gonsager
3) Hans Svane Gonsager
4) Johanne Lauridsdatter Gonsager f. o. 1669, død 12.4.1746. Ved afkald 11.3.1700 g.m. Frederik Christian [Jensen] Bircherod, præst i Birkerød, søn af Jens Jensen Bircherod (1623-1686) og Else Nielsdatter (1641-1678) (Kilde: http://finnholbek.dk/genealogi/).
5) Anne Else Lauridsdatter Gonsager. Ved afkald 11.3.1700 g.m. Jens Bredal på Skovgård [i Kollerup sogn]
6) Dorthe Lauridsdatter Gonsager.
Første ægteskab med [Søren Jørgensen Jelling, død 1678]. B:
1) Jørgen Sørensen Jelling, tjener til hove i København.
FM: farbror Hans Jørgensen Jelling, [præst i Øster Nykirke og Give].
Børnene har arv efter mors forældre Hans [Knudsen] Svane, borgmester i Vejle, [død 20.3.1675] og Johanne Jensdatter, [død 21.3.1689].
Ved afkald 11.3.1700 gave fra enkemandens søster Dorthe [Andersdatter] Gonsager, enke i Birkerød efter Søren [Christensen] Lemvig, [præst i Borup og Kimmerslev] til brordatters søn Anders Gonsager, søn af Jens Bredal på Skovgård.

Skifte efter Laurids Gonsager 1703
7 Laurids Gonsager, præst i Jelling og Hover. 8.3.[1703], fol.75, 137B.
E: Anne Jørgensdatter Faaborg. LV: Morten Henriksen Evendorf, økonom på Ribe Kloster.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Svane, skifte 6.7.1687 lbnr.4]. B:
1) Søren Lauridsen Gonsager i udlandet
2) Hans Lauridsen Svane Gonsager, informator på Donnerup[lund]
3) Johanne Lauridsdatter Gonsager, enke efter Frederik Christian Bircherod, præst i Birkerød
4) Anne Else Lauridsdatter Gonsager g.m. Jens Mikkelsen Bredal, forvalter på Skovgård [i Kollerup sogn]
5) Dorthe Lauridsdatter Gonsager hos halvbror Jørgen Sørensen [Jelling], tolder i Ringkøbing. Ved brors dødsfald 1708 g.m. [Claus Bertramsen] From [i Nykøbing Mors].
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens bankeKnopsvanes unge
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2005Jelling kirke. LKJ 2009Jelling kirke år 2009
 


Jelling kirkes prædikestol.
LKJ 2009Harald Blåtands store sten sat efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder.
LKJ 2009