Jesper Findsen o.1520-1578

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Borgmester i Vejle

Jesper Findsen var rådmand nævnt 1554 og 1566 og borgmester i Vejle 1571?, født o. 1520 i Givskudlund.

Gift med Maren Jensdatter
Han var gift med Maren Jensdatter Orne, muligt er det en fejlskrivning for Urne. Se Danske Mag. 4. R. II S. 108.

Jesper Findsen død 1578
Han døde i Vejle 1578.


Knopsvane med unger. Foto: Ann-Beth Frederiksen 2009. www.mijaw.dk 


Børn

 • Find Jespersen, der blev gift med Mette Nielsdatter Buch
 • Kirsten Jespersdatter, der blev gift 1576 med professor Jørgen Christoffersen Dybvad.
 • En anden datter blev gift med rektor i Vejle, Poul Andersen Colding.
 • Anna Jespersdatter blev gift med rådmand Augustinus, født i Randers.


Kilder
Hvor ikke andet er angivet er kilder til dette Vejle bys historie og slægtsforsker Søren Klarskov Larsen.
 

Maren Hansdatter Svanes slægtslinie til 1400-tallet
Maren Hansdatter Svane var af en gammel slægt i Vejle. Slægten gik helt tilbage til Kong Hans' og Christian III's bevillinger til Niels Jonssen og dennes efterkommere:

 

Hovedlinien fra Svane til BUCH og JONSEN - alle i Vejle:

 1. Borgmester Niels Jonsen, død 1528, gift med Kiersten.
 2. Borgmester Mads Nielsen, død 1539, gift med Lene Christiernsdatter, født i Varde.
 3. Karen Madsdatter, død 1583, gift med Hr. Niels Madsen Buch, død 1584. Hun søster til Jacob Madsen Veyle, biskop over Fyns Stift
 4. Mette Nielsdatter Buch, død 1583, gift med borgmester Find Jespersen, død i pesten 29 juli 1584.
 5. Anne Findsdatter, gift med borgmester Mads Jensen Thordsen død 1601.
 6. Maren Madsdatter Thordsen, død 1658, gift med borgmester Jens Bertelsen (Dons), død 1631.
 7. Johanne Jensdatter, født 1610, død 21.3.1689, gift med borgmester Hans Knudsen Svane, født 1610, død 20.3.1675.
 8. Maren Hansdatter Svane (1639-1687), gift 2. gang med Laurits Andersen Gonsager


Vejle Sct. Nicolai kirkes alter. Foto: LKJ 2012.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vejle Sct. Nikolaj kirke set fra sydøst. LKJ 2012.
 


Hans Knudsen Svanes sorte gravsten i Vejle kirke mellem alter og prædikestol. Foto: LKJ 2012
 


Hans Knudsen Svanes sorte gravsten tv. for prædikestol. Th. maleri af Anders Sørensen Vedel. LKJ 2012.
 


Hans Svannings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ